Nuk ka pasur dhe nuk do të ketë kurrë komb kosovar

Botohet për herë të parë ideja e projektit të Garashaninit i vitit 1886 për zhdukjen e shqiptarëve.

Programet serbe të mëpastajme dhe shërbëtorët shqiptarë rankoviqistë të tyre në Kosovë dhe Shqipëri që ndjekin rrugën e Dushan Mugoshës. Qëndrimi i Fadil Hoxhës në vitin 1968 dhe ata që kërkojnë t’i ngjajnë Esta Pashës

Loading...

Prof. dr. Hakif Bajrami

“Çka është mjaft, mjaft është, Kosova duhet të shpallet e pavarur dhe sovrane”, pat shpërthyer Presidenti i SHBA XHORXH W. BUSH më 10 qershor 2007 në Shqipëri.

Çka është mjaft, mjaft është, nuk ka “komb kosovar”, argumenton Kushtetuta e Republikës Kosovës. Por për një lagje shkronjashkruesish gazetarucë, (Nexhmedin Spahiu, Halil Matoshi etj, e tash edhe Leksikoni i Akademisë së Dacit, Ismailit dhe Hivzisë qe 25 vjet, kombi “kosovar” po promovohet edhe aty ku “vlon” urtia dhe dituria. Nuk ka qare pa reaguar ndaj tyre, sepse këta të pazëvendësueshëm nuk guxojnë të merren me Akademinë maqedone, sepse aty e kanë anëtar mentorin e tyre, dhe të atij që e injoroi Shqipërinë për 15 vite. Nuk po guxoj as ta marr me mend se si këta dijetarë e kanë “shtrirë për tokë” Akademinë serbiane ku vlon nazifashizmi. Po, nuk vuaj fare pse jam magjistër (1975) apo doktor i shkencave historike (1978/9), e ai i Shqipërisë mëmë nuk i kishte këta tituj fare deri më 1991, por e njihte historinë dhe gjuhën më mirë se unë. Po, ka pasur raste kur unë e kam pasë të njohur një çështje pak më afër realitetit se ata. Por, në atëbotë mësuam dhe e përvetësuam, se nuk jemi “ne dhe “ata”, por jemi Një, kudo e kurdo që e do nevoja: Shqiptarë. Hej idiotë, kujtoni vetëm heroin dëshmor Tahir SINANIN; kujtoni se çka bëri Nëna Shqipëri për Shqiptarët e Kosovës janar-qershor 1999. Nuk ju pranon dheu i Kosovës, varrmihës dhe varrprishës të Kombit, gjuhës dhe Shqiptarizmit.

***

Tani, këtyre gogolëve po ua përkujtojë se “Naçertania” nuk është aq “armiqësore” sepse ishte punë publike për Vjenën dhe Peterburgun, edhe pse e kam botuar intergralisht më 1986, për herë të parë shqip. Madje këta të Akadmisë së Prishtinës më thonin se i ka 455 faqe (I.A; G. Z; S.P; J. R; et)j. E dija se i ka 27 faqe dhe më patën bërë të dyshimtë mos jam në lajthitje. Edhe këta të shpikjes së “kombit kosovar”, nuk duhet të çuditemi se janë të asaj shkolle, që sot shkruanin se imami i tyre sivjet nuk e pranoi çmimin NOBEL, por për vitin që vjen do të jetë kandidat serioz, sepse “republika e Melkizedekut” do ta propozojë qind për qind!

Po ua kujtoj shpikësve të “kombit kosovar” se më 1886, një farë Gjorgje Popoviq-Daniçar, agjent i Jovan Ristiqit, i kishte propozuar Millutin Grashaninit, që ta hartojë një Projekt alla “Neçertania” (1844), me të arritura tjera. Dhe Millutin Garashanini e përpiloi. Emri i Programit quhet: “Upustvo za prosirenje uticja Serbije u Makedoniji i Staroj Srbiji” Beograd 1886-( Udhëzim për zgjerimin e ndikimit të Serbisë në Maqedoni dhe Serbi e Vjetër).

Këtë program po e bëj publike për herë të parë.

Aty ndër të tjera thuhet: “Kombi shqiptar është numerikisht më i madhi në Ballkan. Është shumë i zgjuar dhe i guximshëm, por me që është i ndarë në tri religjone, nuk e kemi vështirë ta ndajmë, dhe duhet ta ndajmë me propagandë (edhe pse do ta kemi vështirë, madje shumë vështirë ta ndajmë! –M.G), në dy ose tri pjesë. Një pjesë do t`i quajmë ARNAUTË, një pjesë do ta quajmë ARBANAS, një pjesë SHKIPETARË. Nëse ky propozim nuk ndez, pse jo mund t’i quajmë: Dibranë, çamë, kosovarë, shkodranë. Madje edhe BIBLEN, nëse ua botojmë, duhet në katër gjuhë, sepse nuk kuptohen në mes veti!”.

Ja, këtu, ju të “kombit kosovar” jeni shkollë e Rankoviqit dhe Dushan Mugoshës.

Në vijim, thuhet aty: duhet t`i shkatërrojmë ARNAUTËT copa-copa.

Urdhëroni dhe gjene këtë program “shpikës”, ju shpikës të “kosovarizmit”, ju të zgjedhur-notabel-aristokrat, dhe provoni t`i tregoni “elektoratit” tuaj se jemi ne që i “botojmë të parët”, siç i keni përvetësuar si PLAGIATORË të gjitha publikimet e mia pa hy ju kurrë në arkiva.

Po u tregoi edhe këtë se më 1949 Aleksander Rankoviqi u urdhëroi sejmenët e tij, që në frymën e idesë Daniçarit (1886), ta ndajnë kombin shqiptar në: “ALBANCI’ dhe “SHIFTARI”. Kjo këngë zgjati, deri sa fallin ua shporri Fadil Hoxha me LIGJIN KUSHTETUES të Kosovës, në shkurtin e vitit 1969. Por çfarë çmimi paguam? Lexone Procesin e Prizrenit (1956), ose rivlerësimin më 12 shkurt 1968. Fadil Hoxha më 20 janar 1968, në Sarajevë tha troç dhe guximshëm: “Të gjithë, për dikë jemi Albanci, e ne për veti jemi Shqiptarë, një gjuhë dhe një Flamur e kemi në trojet tona den baba den. Mjaftë ma, bile emrin mos na e ndani. Kosova nuk mundet ma të quhet “Kosovë e Metohi”, por vec KOSOVE, dhe pikë! ”. (Sarajevë, janar 1969).

Unë guxoj këto me i thënë, se kam mbulesë, po ju me tituj e shkolla me shti turshi speca e lakra, Pocerkat nuk shtihen turshi, por rriten shumë shpejtë, madje kur i hypin lisit sipër, fillojnë të krekosen. E kur i përfshin bryma, dihet fati i tyre. Nuk do t’u lejojmë të silleni me çështjen kombëtare si me një kooperativë bujqësore. Këtu diku pushon dituria juaj.

Pas çlirimit (qershor 1999) janë krijuar një sërë konceptesh politikaneske, si rezulat i injorancës profesionale, që të krijohet një hibrid “komb”, e që duan ta quajn “kombi Kosovar”. Madje ndihet edhe kjo në Shqipëri: “Televizioni kosovar…”. Kanë dalë shumë shkrolaxhinj dhe jo vetëm që po e përdorin dënueshëm këtë term, por edhe po ftojnë kombin të e dënojë, siç mendojnë turrshëm ata, të gjithë që janë të kësaj shkolle rankoviqiste pa dallim.

Kur është formuar kombi shqiptar, nuk do të shkruaj kësaj radhe, por po i udhëzojë pa pretendime diktati që ta lexojnë studimin e Akademikut Kristo Frashërit, për Kombin shqiptar, studim ky i botuar para disa viteve.

Historia e Kombit shqiptar është shumë e dhimbshme dhe për të dhe në të, më së shumti janë fërkuar qarqet parafashiste, fashiste dhe post fashiste serbe, greke, anadollake, italiane e çka jo, të ndihmuara nga Rusia dhe jo vetëm kjo. Gjatë shekullit XIX dhe XX institucionet serbe dhe jugosllave më vonë, disa herë i ndryshuan normat civilizuese dhe Shqiptarët e Shqipërisë Bregdetare i quanin ALBANCI, ndërsa ata të Shqipërisë Kontinetale Shiptari- (ARBANASI, zyrtarisht kur komunikonin me shtetet tjera-hb). E bënin këtë në leterkëmbimet diplomatike për të “deshmuar”, se ky komb që e fliste një gjuhë, e kishte një histori plotë luftëra për liri, e kishte një alfabet, diku me fitore e diku me humbje, por ishte histori që frymonte shqip, lëvizte vargoj gjaku shqip.

Për ta “vulosur “ tezen e tyre “Albanci” dhe “Siptari” tellallexhinjtë që këmbenin letra me diplomatë të karierave, aty kah gjysëm e shekullit XIX, vërshuan Evropën sidomos me informata se: “ Albanci” dhe “Arnautashi” , “nuk kuptohen në mes veti, sepse falsin dy-tri gjuhë”. Kur i doli kësaj propagande boja, sepse erdhën shumë misionarë të huaj, atëherë shkolla e “Naçertanisë” e shpiku se këta ARNAUTET flasin shqip por kanë dy dialekte.

Erdhi koha e mes dy Luftave botërore. Kosova quhet në dokumentet sekrete shtetërore “Nasha Irska”. Por shqiptarët që jetojnë në të, serbianët i quajnë ALBANCI.

Gjatë Luftës dytë botërore, termi “kosovarë” nuk është i popullarizuar fare në politikë. Por, pas viti 1945 Shqiptarët nga establishmeni politik titist do të NDAHEN në dy grupacione: Në ALBANCI, për Shqiptarët e Shqipërisë Bregdetare, dhe SHIPTARI përë Shqiptarët e Shqipërisë Kontinentale. Kjo terminologji do të valorizohet disi pas vitit 1966 dhe në të dy Shqipëritë, ( bregdetare dhe kontinentale), për sllavët ne jemi ALBANCI. Pas viti 1989 “topi” kthehet në pozicionet Albanci-Shiptari, krejt me qëllim për ta na ndarë, se gjoja nuk jemi NJË, se nuk kemi të drejtë të jemi Një. Lufta jonë çlirimtare, si unikat në Evropë 1992-1999, është zhvilluar me fondamentin se ne luftojmë si Shqiptarë, se ndihmën kryesore e kemi nga Shqipëria MËMË. Ky fakt është aksiomë dhe nuk kemi asnjë fije frike që ta themi, dhe nuk do ta fshehim kurrë, as prej nostalgjikëve titistë, as prej prepotentëve evropianë.

Tani po përqendrohem në temë. Me KUSHTETUTËN e Kosovës të vitit 2008, Prishtinë, që ka hy në fuqi më 15 qershor 2008 , NUK KA KOMB KOSOVAR. Dhe , me që nuk ka, çdo njeri që e keqpërdor këtë term, ai bën vepër antikushtetuese, bën vepër penale, aq më shumë kur propagandon diçka antinjerëzore, anticivilizuese. Për ta vërtetuar këtë po e citojmë Kushtetutën, në të cilën, në asnjë vend, në asnjë nen apo aline nuk e përmend termin “Kosovar”. Neni 1. Thotë tekstualisht: “ Republika e Kosovës është shtet i pavarur, sovran, demokratik, unik dhe i pandashëm. Në vijim , alinea 2: “ Republika e Kosovës është shtet i shtetasve të vet…”. Neni 2: “ Sovraniteti i Republikës së Kosovës buron nga populli, i takon popullit dhe ushtrohet, në pajtim me Kushtetutën….” . Neni 3. 1. Republika e Kosovës është shoqëri shumetnike , e përbërë nga shqiptarët dhe komunitetet tjera, e cila qeveriset në mënyrë demokratike, me respekt të plotë të sundimit të ligjit, përmes institucioneve të veta legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore”.

Ma gjeni diku në Kushtetutë termin “KOSOVAR”. Nuk figuron askund. Prandaj i leni ëndrrat e shkuara në histori dhe mos u merrni me kotësira. Le të zhvillohet Kombi shqiptar ashtu si duhet të zhvillohet, por mos dilni e ta kritikoni EDI RAMËN, që ta mbrojë KOMBIN E VET aty ku duhet dhe ku vlon uji në akull.

Ju shkrolaxhinj nepër gazetat e juaja dhe portalet e pista, një ditë do të turpëroheni se kujt i keni shërbyer. Kësaj radhe vetëm po u përkujtojë se GJUHA me normë letrare është kapital shkencor i kombit dhe ëndrrat në “tosk e gegë” mundeni t` i gjeni në përdorim, por jo në shkencë, kurrë ma.

Sa i takon Edi Ramës, më duhet si historian që jam t’i jap një këshillë: se politika e tij NUK duhet t’i ngjajë ndërtimit të “Urës së shenjtë”, sepse Ai mundet të ndërtojë ditën, por Vuçici po rrënon natën dhe ditën, e pas tij qëndron Akademia dhe Rusia. Edi Rama pa asnjë akademi, duhet të mos zemërohet në disa analfabetë që na servojnë që 17 vjet kozmoplitizëm evrpoian.

Se çka është kozmopolitizmi tregoi mos aprovimi i Kushtetutës së BE-së dhe Brexiti anglez. Shqiptarizmi në Kosovë do të jetë gjithnjë e ma i fortë. Ata që kanë ble diploma në Vjenë e gjetiu…, me punë të pista, një ditë do t`i zbulojnë vet padronët, sepse diçka kanë deponuar nëpër arkiva, me porosi që mos të hapen për një kohë!!! Faktet flasin vetë kur po provojnë të avancohen në “baballarë të kombit të ri”, që një ditë do t`u dali kancer i kufizuar që vlen vetëm për kokat e tyre të mykta. Ore, mjaftë na u kanë kërcënuar se: “Po e flisni gjuhën e Enverit!”. Tani nuk do t’ju durojmë ma, ore mejrana, lexojeni KUSHTETUTEN e Kosovës, nuk ka term “kosovar”. Shtetas të Republikës Kosovës-PO; “komb kosovar”-JO, as nuk ka pasë, as nuk do të ketë.

Në fund nuk dua të zgjatem më tej, por janë rreth gjashtë referate të kohës titiste, kundër gjuhës letrare dhe kundër NJEJTESISE standarde të Gjuhës së Kombit Shqiptar. Ato referate ose po i kopjojnë këta shpikësit e “kosovarizmit”, ose janë të paguar të mjegullojnë, e ju shpikës të “kombit kosovar” mendoni se nuk i ka askush dokumente të tilla antishqiptare, por nëse ka nevojë mund t`i zbulojmë. Por, pastaj ju nuk keni as vend për varr. E, nëse keni vendos mos të keni as varr, nuk ka dert, Beogradi ju pret krah hapur, dhe “miqësisht” si Esat Pashën dhe shumë të tillë.

Tirana është e natyrshme të kujdesemi gjithmonë për Kosovën. Ajo u kujdes si askush më mirë në botë më 1998/99. Por nëse krijohet “kombi kosovar”,, duhet të dihet se ne shqiptarët me qëllim po duam t`i denacionalizojmë edhe pakicat që jetojnë në shtetin e Kosovës. E një orvatje e tillë është antikushtetuese, pra nuk do të lejohet nga ata që na kanë ndihmuar. T`i ndihmojmë për Veti, të mos bredhim, sepse jemi Shqiptarë të gjithë, pa dallim regjioni./ZgjohuShqiptar.info

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button