Aeroporti i Kukësit/ Një kompani në garë ofron 8 milionë Euro

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka dhënë informacion lidhur me procedurat për dhënien me koncesion të aeroportit të Kukësit. Sipas njoftimit, afati përfundimtar për paraqitjen e ofertave ka qenë deri më datë 20 Dhjetor 2018 dhe deri në këtë periudhë ka paraqitur ofertën prej gati 8 milionë Euro një bashkim mes dy kompanive.Ato janë “Global Technical Mechanics shpk” dhe “Bami shpk”. Këto dy kompani kanë rënë dakord që nëse fitojnë kontratën e Partneritetit Publik Privat, 30% e punimeve do të kryhet nga “Global Technical Mechanics shpk” dhe pjesa tjetër nga “Bami shpk”.Njoftimi i Ministrisë e Infrastrukturës dhe Energjisë:Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave nga operatorë të ndryshëm ekonomik në këtë procedurë konkuruese ka përfunduar me datë 20.12.2018. Komisioni, pas hapjes së ofertave konstaton se ka paraqitur ofertën e tij për këtë procedurë një operator ekonomik dhe më konkretisht bashkimi i përkohshëm i shoqërive Global Technical Mechanics shpk dhe Bami shpk, ku në marrëveshjen e bashkëpunimit midis tyre është përcaktuar se 30% e punimeve, nëse do të akordohet kontrata e koncesionit/ppp, do të kryhen nga Global Technical Mechanics shpk dhe 70 % nga Bami shpk.Një nga kriteret kualifikuese të kësaj procedure ishte pjesëmarrja e një shoqerie/ekspertesh me përvojë në fushën e operimit dhe manaxhimit të aeroporteve e pajisur me licencat përkatëse lëshuar nga autoritetet ndërkombëtare të aviacionit, nëpërmjet një marrëveshje/kontrate me operatorin ekonomik. Në dokumentet e dorëzuara nga konsorciumi që ka paraqitur ofertë në këtë procedurë gare është përfshirë dhe marrëveshja mes konsorciumit dhe kompanisë hollandeze NACO me eksperiencë në fushën e menaxhimit dhe administrimit të aeroporteve.Komisioni është duke vazhduar shqyrtimin e të gjithë dokumentacionit të paraqitur në formë elektronike nga ky bashkim shoqërisë dhe bën të ditur se oferta financiare e paraqitur nga Global Technical Mechanics shpk dhe Bami shpk është:Total vlera e investimit (CAPEX): 7.999.393 euro pa tvsh.Pas përfundimit të procesit të shqyrtimit të dokumentacionit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë do të informojë median dhe opinionin publik në lidhje me vendimmarrjet e mëtejshme të komisionit në këtë procedurë konkuruese./ZgjohuShqiptar.info

Loading...
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button