Banka e Shqipërisë hedh në treg monedhën e re 10 lekëshe

Nga data 25 qershor 2019 ne do të përdorim monedhën e re 10 lekëshe.

Banka e Shqipërisë ka vendosur të hedhë në qarkullim monedha metalike shqiptare me vlerë nominale 10 Lekë, me kurs ligjor, emetim i vitit 2018.

Loading...

Rishtypja e monedhave metalike shqiptare me kurs ligjor, me vlerë nominale 10 Lekë, është miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë konform ligjit në fuqi për BSH-në.

Ajo ka të njëjtën pamje, përmasë dhe peshë me 10 lekëshin aktual. Ndryshimet e vetme janë viti i emetimit, që në monedhën e re do të jetë 2018 dhe drejtshkrimi i fjalëve LEKË dhe SHQIPËRISË, që do të shkruhen me Ë dhe jo me E.

Loading...
loading...
Back to top button